Заключителна пресконференция

Отчет на Клуб ,,Кулинарни вълшебства в ромската кухня‘‘

В рамките на проекта бе създаден клуб по готварство ,в който участниците изследваха и се запознаха с кулинарното наследство на ромската общност в Банско и като цяло в България .Участниците издирваха автентични рецепти с подкрепата на своите родители,баби и по-възрастни роднини,които след това приготвихме в обновената работилница по готварство в ПГССТ,,Ал.Константинов‘‘.Запознахме се с кулинарното богатство и на Банската кухня. Проведохме ,,Седмица на ромската кухня“, ,,Седмица на Банската кухня‘‘ и ,,Вечер на ромската кухня‘‘.Закупихме ново кухненско обзавеждане и оборудване,както и нови готварски униформи.
Участниците приготвяха различни видове ястия от семейно-обредната система на ромите,от трапезата, характерна за религиозните им празници. Накрая всички по интересни рецепти събрахме в рецептурник,,Кулинарни ромски вълшебства‘‘

Покана

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов „ гр.Банско – бенефициенто по проект „ЗАЕДНО НАПРЕД„ BG05M2OP001-3.002 – 0072, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, ще проведе заключителна конференция на 07.07.2017 г. в кабинета по български език и литература от 11.00 часа.
Ще се отчете работата по проекта по клубове с представяне на постигнатите положителни резултати по проекта.
Каним всички желаещи да посетят заключителната конференция
За нас ще бъде привилегия да присъствате на това събитие.

От ръководството на проекта

Oтчет – девет месеца от проекта

Професионална гимназия     по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“- гр.Банско е бенефициент по проект„ЗАЕДНО НАПРЕД“-BG05M2OP001-3.002 – 0072.Периодът на проекта е 22.08.2016-22.08.2017 г.      Целта на проекта е    ученици от маргинализирани общности (включително роми), да  участват в мерки за образователна интеграция и реинтеграция. Глобалната цел е учениците от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез насърчаване, подпомагане, съхраняване и развитие на културната им идентичност.

Continue reading

„Вечер на ромската кухня ‘’

Клуб „Кулинарни вълшебства в ромската кухня „ проведе мероприятие на 31.05.2017 г. под надслов „Вечер на ромската кухня ‘’  в готварската  работилница  в ПГССТ. Занятието беше практическо и се проведе в готварската  работилница  в ПГССТ..Целта беше да  се приготвят и представяг традиционни ромски ястия.

Continue reading

Междуучилищен турнир по волейбол и тенис на маса

На 08.05.2017 г. беше организиран и проведен между училищен турнир по волейбол и тенис на маса по инициатива на клуб „По стъпките на нашия патрон Алеко Константинов“. Мястото на провеждане бе физкултурния салон на ПГССТ “Алеко Константинов” гр. Банско.

Continue reading

Екскурзия в София

На 10 юни бе проведена екскурзия до град София на три клуба-клуб“Аз обичам моя роден край и го рекламирам“ , клуб „Ромски фолклор“ и клуб „Традиции и обичаи“. Continue reading